Formål og Generalforsamling


Foreningens formålsbestemmelse findes i vedtægternes § 2, som er sålydende:

§ 2.
Foreningens formål er...

  • At styrke interessen for samt støtte og udvikle museumsarbejdet i Langeland Kommune
  • At engagere borgerne i den lokale historie og kulturhistorie i samarbejde med Langelands Museum samt bistå med information mellem museet og borgerne.

Foreningen kan virke for sit formål gennem forskellige medlemstilbud og aktiviteter for offentligheden og kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper og iværksætte netværk. Foreningen kan samarbejde med andre med interesse for museumsdrift.

Foreningens geografiske arbejdsområde er fortrinsvis Langeland Kommune.


De samlede vedtægter en gengivet under rubrikken "Vedtægter".