Historie


   
   

Så blev den 1. oktober 2015 en slags fødselsdag for Langelands Museum

En glad forsamling og gode ønsker fyldte på dagen museumsbygningen på Jens Winthersvej i Rudkøbing. Som foreningens formand blandede jeg mig i koret med en tale, som samtidig herunder er indlagt til læsning.

En periode med arbejde med mange forvaltningsmæssige, økonomiske og praktiske spørgsmål er mundet ud i denne genfødsel. Og foreningen kan nu gå mere ind i støtten til det løbende museumsarbejde. De lokale forventninger om tæt kontakt er der - på dagen forærede et par flittige amatørarkæologer således på underfundig vis nogle lokale fund til museet - til evt. bearbejdelse. Sådanne muligheder har de lokale savnet i ca. 5 år. Den varige skade, som ved "skilsmissen" er påført Langelands Museum ved forringelsen af det årlige statstilskud, skal vi medvirke til at finde kompensation for. Der er p.t. tale om et årligt beløb i størrelsesordene 200.000 kr. Og det anspænder driften af Bevaringscenter Fyn, Rudkøbing (BCF). Foreningen har hele tiden arbejdet for bevaring af BCF. Det lader til, at det fynske område er kunder - bortset fra Odense, Middelfart og Assens. Det er godt for Langelands Museum at have dette værksted, ligesom det er godt for øen, at arbejdspladser bevares og måske forøges her. Og at nogle af de tomme bygninger, øen desværre har nok af, måske kan tages i brug.

Med venlig hilsen
Karsten West, formand